HTP Orebić

 

GDPR - General Data Protection Regulation

Na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 EU (GDPR) čl.13 HTP Orebić d.d. daje slijedeću

INFORMACIJA I PRISTUP OSOBNIM PODACIMA

I

HTP Orebić d.d. sukladno Zakonu o boravišnim pristojbama i Pravilniku o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN 126/2015) ima zakonsku obvezu od svakog gosta u hotelu ili kampu prikupiti slijedeće osobne podatke u svrhu odjave i prijave turista:

  • Prezime i ime, mjesto, država i datum rođenja
  • Državljanstvo
  • Vrsta i broj isprave o identitetu
  • Prebivalište (boravište) i adresa
  • Datum i vrijeme dolaska u objekt
  • Predviđeni datum odlaska iz objekta
  • Datum i vrijeme odlaska iz objekta

U slučaju da odbijete dati naprijed navedene osobne podatke našem radniku na recepciji hotela nemamo zakonsku osnovu da vam pružimo uslugu smještaja u našim objektima.

Vaši osobni podaci se upisuju u sustav eVisitor na temelju vaše osobne iskaznice, putne isprave ili neke druge odgovarajuće isprave o identitetu.Sukladno zakonu pristup vašim podacima u eVisitor sustavu imaju samo nadležna državna tijela Republike Hrvatske.

Prijava i odjava vas kao turista koji se upisuju u sustav eVisitor autentificira se temeljem sigurnog pristupa sustavu eVisitor kroz autentifikacijski protokol koji sadrži cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista kako to propisuje Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici.

Isto tako za potrebe osiguranja naplate vašeg boravka u našem objektu možemo zatražiti od vas broj kreditne kartice. Ukoliko odbijete dati broj kartice kao osiguranje plaćanja imamo pravo odbiti dati vam uslugu smještaja.

HTP Orebić d.d. ne prenosi vaše osobne podatke trećim osobama. HTP Orebić d.d. ne koristi vaše osobne podatke za marketinške obrade. U slučaju da želite primati newsletter sa našim proizvodima potrebno je dati prethodno privolu elektronskim putem na službenoj stranici www.orebić-hotels.hr

Privola se u svakom trenutku može povući na isti način na koji je dana.

HTP Orebić d.d. ima zakonsku obvezu sukladno Zakonu o računovodstvu  izdati vam račun i na računu navesti vaše ime i prezime i vrstu usluge koju smo vam isporučili. Zakonski obvezni rok čuvanja izdanih računa potrebnih za knjiženje je trenutno u Republici Hrvatskoj 11 godina. Po isteku navedenog roka račun koji vam je izdan biti će na siguran način uništen. Računi se čuvaju u Odjelu računovodstva i pristup računima imaju samo određeni zaposlenici odjela Računovodstva.

II

Pravo na pristup informacijama o vašim osobnim podacima omogućava vam se na način da se Službeniku za zaštitu podataka možete obratiti na slijedeće adrese:

dp@orebic-hotels.hr

ili

HTP Orebić d.d.
Službenik za zaštitu podataka
Šetalište kralja P. Krešimira IV br. 13
20250 Orebić
Hrvatska

Zahtjev za pristup informacijama o osobnim podacima treba biti razumljiv i potpun.

Osnovni podaci koje je potrebno navesti u zahtjevu su slijedeći:

  • Ime, prezime i kontakt; podaci su potrebni radi provođenja postupka i dostave odgovora
  • svrha zahtjeva; pristup/brisanje/ispravak osobnim podacima
  • potpis izdavatelja zahtjeva

III

Završno ističemo da vam želimo ugodan boravak u našim objektima, svi vaši osobni podaci kao što je naprijed navedeno uzimaju se isključivu za potrebe ispunjavanja naših zakonskih obveza, a što pridonosi i vašoj osobnoj sigurnosti.

 

HTP Orebić d.d.