HTP Orebić

 

 

Nadzorni odbor HTP Orebić  d.d.

Dušan Banović, predsjednik Nadzornog odbora

Tomislav Tičić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Katica Matić, član Nadzornog odbora

Mateo Blaće, član Nadzornog odbora

Nikola Vidulin, član Nadzornog odbora

Revizijski odbor HTP Orebić d.d.

Dušan Banović, predsjednik odbora

Tomislav Tičić, član odbora

Mateo Blaće, član odbora